српски | english


Мрежа агената

Подизање готовог новца картицама Српске банке у поштама широм Србије

У сарадњи са ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ свим клијентима Српске банке а.д., Београд омогућено је подизање готовог новца DinaCard и VISA картицама у свим поштама широм Србије које се налазе у систему мултибенкинга. Накнада за обављање ове услуге наплаћује се према важећој Тарифи Банке.

Свим клијентима Српске банке омогућено je да на шалтеру Поште без накнаде изврше уплате на рачуне који су отворени у Српској банци. На тај начин се у Пошти може извршити уплата на текући динарски рачун, уплата рате за кредит или кредитну картицу Српске банке без накнаде.