српски | english


Пословне јединице

Експозитура Београд (Савски венац)
Савска 25
Телефон: 011/3607-200, 011/3607-291, 011/3607-223
Фаx: 011/3607-290
ekspozitura@srpskabanka.rs

Понедељак - петак: 9,00 - 17,00h.
Прва субота у месецу од 09,00 до 12,00 часова

Уколико је прва субота у месецу Државни или верски празник, радна субота у Експозитури се помера на прву наредну суботу.

Рaднo врeмe са клијентима корисницима сефова у Експозитури Београд:

Teлeфoн: 011/3607-207

Понедељак - петак: 12,30 - 16,30h
Прва субота у месецу од 09,00 - 12,00h

Уколико је прва субота у месецу државни или верски празник, радна субота са клијентима корисницима сефова се помера на прву наредну суботу.