српски | english

Органи управљања

Управни одбор Српске банке а.д.

ЂУРО ЈОВАНИЋ
Председник Управног одбора, представник акционара Републике Србије

ДУШАН ПУРИЋ
Заменик председника Управног одбора, представник акционара Републике Србије

НЕБОЈША ПЕРИЋ
Члан Управног одбора, представник акционара Републике Србије

БЛАГОМИР ЈОВАНОВИЋ
Члан Управног одбора, лице независно од Банке

Проф. др ВИД РИСТАНОВИЋ
Члан Управног одбора, лице независно од Банке

 

Извршни одбор Српске банке а.д.

ВЕСНА ЈОКАНОВИЋ
Председник Извршног одбора

МИЛАН ЛУЧИЋ
Члан Извршног одбора