српски | english

Кредити

Готовински кредити
 • Са валутном
  клаузулом


 • Без валутне
  клаузуле


 • По основу
  депозита са
  валутном
  клаузулом
 • По основу
  депозита без
  валутне
  клаузуле
 • Без валутне
  клаузуле и
  променљивом
  кам. стопом
 • Без валутне
  клаузуле за
  за регистрацију
  возила“ХИТНО“

Готовински кредити у динарима са уговореном валутном клаузулом

Износ кредита минимум 150,00 EUR
Валута кредита 978 - EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 6 - 60 месеци
Учешће минимум 30%
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 13,90%
17,00%
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења У зависности од износа кредита:
- до 1.200.000,00 РСД - меница
- од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант
- од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ кредита са учешћем 5.000,00 EUR
Учешће 1.500,00 EUR
Износ кредита 3.500,00 EUR
Валута кредита 978 – EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 60 месеци
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 13,90%
Месечни ануитет 81,26 ЕUR
Остали трошкови 35,00 ЕUR – накнада за обраду кред. захтева
246,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД - меница
Укупан износ за повраћај 4.875,60 ЕUR
Ефективна каматна стопа 15,39%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: EUR
(на пример 5.000,00 или 5000)
Учешће: EUR

Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце

Готовински кредити у динарима без валутне клаузуле

Износ кредита 15.000,00 – 4.000.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 6 - 36 месеци
Депозит/учешће Без депозита/учешћа
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 21,00%
24,00%
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења У зависности од износа кредита:
- до 1.200.000,00 РСД - меница
- од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант
- од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ кредита 500.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 36 месеци
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 21,00%
Месечни ануитет 18.837,53 РСД
Остали трошкови 5.000,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева
246,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД - меница
Укупан износ за повраћај 678.151,08 РСД
Ефективна каматна стопа 24.14%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: RSD
(на пример 500.000,00 или 500000)
Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце

Готовински кредити у динарима са уговореном валутном клаузулом

Износ кредита минимум 150,00 EUR
Валута кредита 978 - EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 24 месеца
Девизни депозит У износу главнице и камате
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 9,00%
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења Девизни депозит на који се обрачунава камата по НКС од 1% на годишњен нивоу

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ кредита 5.000,00 EUR
Депозит 5.482,08 EUR
Валута кредита 978 – EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 24 месеца
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 9,00%
Месечни ануитет 228,42 EUR
Остали трошкови 50,00 EUR – накнада за обраду кред. захтева
246,00 РСД – Кредитни биро
Укупан износ за повраћај 5.482,08 EUR
Ефективна каматна стопа 12,88%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: EUR
(на пример 5.000,00 или 5000)
Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце

Готовински кредити у динарима без валутне клаузуле

Износ кредита 15.000,00 – 4.000.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 18 месеци
Девизни депозит У износу главнице и камате
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 18,00%
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструмент обезбеђења Девизни депозит на који се обрачунава камата по НКС од 1% на годишњем нивоу

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ кредита 500.000,00
Депозит 4.991,33 EUR
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 18 месеци
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 18,00%
Месечни ануитет 31.902,89 РСД
Остали трошкови 5.000,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева
246,00 РСД – Кредитни биро
Укупан износ за повраћај 574.252.02 РСД
Ефективна каматна стопа 29,36%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: RSD
(на пример 500.000,00 или 500000)
Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце

Готовински кредити у динарима са променљивом каматном стопом

Износ кредита 15.000,00 – 4.000.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 13 - 60 месеци
Учешће Без депозита/учешћа
Номинална каматна стопа (променљива,шестомесечно) 6М БЕЛИБОР +8,5пп
6М БЕЛИБОР +13пп
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења У зависности од износа кредита:
- до 1.200.000,00 РСД - меница
- од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант
- од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ кредита 500.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 60 месеци
Номинална каматна стопа (променљива,шестомесечно) 6М БЕЛИБОР +8,5пп
Месечни ануитет 13.445,24 РСД
Остали трошкови 5.000,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева
246,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД - меница
Укупан износ за повраћај 756.427,20 РСД
Ефективна каматна стопа 19,78%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: RSD
(на пример 500.000,00 или 500000)
Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце

Готовински кредити у динарима без валутне клаузуле за регистрацију моторних возила „ХИТНО“

Износ кредита 15.000,00 – 30.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 1 - 4 месеца
Учешће Без депозита/учешћа
Номинална каматна стопа
(фиксна, на годишњем нивоу)
9,90 %
13,90 %
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења меница

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ кредита 30.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 4 месеца
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу)   9,90%
Месечни ануитет 7.655,32 РСД
Остали трошкови 300,00 РСД – Накнада за обраду кред. захтева
246,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД – Меница
Укупан износ за повраћај 30.621,28 РСД
Ефективна каматна стопа 21,45%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: RSD
(на пример 500.000,00 или 500000)
Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце
Потрошачки кредити
 • Потрошачки кредити
  са валутном клаузулом

 • Потрошачки кредити
  без валутне клаузуле

 • Потрошачки кредити
  без валутне клаузуле и
  променљивом каматном стопом

Потрошачки кредити у динарима са уговореном валутном клаузулом

Износ кредита минимум 150,00 EUR
Валута кредита 978 - EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 13 - 60 месеци
Учешће минимум 30%
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 13,50%
16,50%
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења У зависности од износа кредита:
- до 1.200.000,00 РСД - меница
- од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант
- од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ профактуре/фактуре 5.000,00 EUR
Учешће 1.500,00 EUR
Износ кредита 3.500,00 EUR
Валута кредита 978 – EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 60 месеци
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 13,50%
Месечни ануитет 80,53 ЕUR
Остали трошкови 35,00 EUR – накнада за обраду кред. захтева
246,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД - меница
Укупан износ за повраћај 4.831,80 ЕUR
Ефективна каматна стопа 14,93%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: EUR
(на пример 5.000,00 или 5000)
Учешће: EUR

Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце

Потрошачки кредити у динарима без валутне клаузуле

Износ кредита 15.000,00 – 4.000.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 13 - 36 месеци
Депозит/учешће Без депозита/учешћа
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 20,50%
23,00%
Накнада за обраду кредитног захтева 1% oд одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења У зависности од износа кредита:
- до 1.200.000,00 РСД - меница
- од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант
- од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ кредита 500.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 36 месеци
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 20,50%
Месечни ануитет 18.709,42 РСД
Остали трошкови 5.000,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева
246,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД - меница
Укупан износ за повраћај 673.539,12 РСД
Ефективна каматна стопа 23,52%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: RSD
(на пример 500.000,00 или 500000)
Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце

Потрошачки кредити у динарима са променљивом каматном стопом

Износ кредита 15.000,00 – 4.000.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 13 - 60 месеци
Депозит/учешће Без депозита/учешћа
Номинална каматна стопа (променљива,шестомесечно) 6М БЕЛИБОР +7.5пп
6М БЕЛИБОР +11.5пп
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења У зависности од износа кредита:
- до 1.200.000,00 РСД - меница
- од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант
- од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ кредита 500.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 60 месеци
Номинална каматна стопа (променљива,шестомесечно) 6М БЕЛИБОР +7.5пп
Месечни ануитет 12.337,74 РСД
Остали трошкови 5.000,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева
246,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД - меница
Укупан износ за повраћај 740.264,40 РСД
Ефективна каматна стопа 18,60%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: RSD
(на пример 500.000,00 или 500000)
Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце
Ауто кредити
 • Динарски кредити са уговореном валутном
  клаузулом за куповину нових аутомобила
 • Динарски кредити са уговореном валутном
  клаузулом за куповину половних аутомобила

Динарски кредити са уговореном валутном клаузулом за куповину нових аутомобила

Износ кредита минимум 2.500,00 EUR
Валута кредита 978 - EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 24 - 84 месеци
Учешће минимум 30%
Номинална каматна стопа (променљива, на годишњем нивоу) 6м EURIBOR +10,5.п.п
6м EURIBOR + 12 п.п.
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења У зависности од износа кредита:
- до 1.200.000,00 РСД - меница
- од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант
- од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД полиса каско осигурања, залога на возилу

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ профатуре /фактуре 10.000,00 EUR
Учешће 3.000,00 EUR
Износ кредита 7.000,00 EUR
Валута кредита 978 – EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 84 месеци
Номинална каматна стопа (променљива, на годишњем нивоу) 6м EURIBOR +10,5 п.п.
Месечни ануитет 119,20 EUR
Остали трошкови 70,00 EUR – накнада за обраду кред. захтева
246,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД - меница
Укупан износ за повраћај 10.031,28 EUR
Ефективна каматна стопа 11,82%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: EUR
(на пример 5.000,00 или 5000)
Учешће: EUR

Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце

Динарски кредити са уговореном валутном клаузулом за куповину половних аутомобила

Износ кредита минимум 150,00 EUR
Валута кредита 978 - EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 13 - 60 месеци
Учешће минимум 30%
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 13,50%
16,50%
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења У зависности од износа кредита:
- до 1.200.000,00 РСД - меница
- од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант
- од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ профактуре/фактуре 5.000,00 EUR
Учешће 1.500,00 EUR
Износ кредита 3.500,00 EUR
Валута кредита 978 – EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 60 месеци
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 13,50%
Месечни ануитет 80,53 ЕUR
Остали трошкови 35,00 ЕUR – накнада за обраду кред. захтева
246,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД - меница
Укупан износ за повраћај 4.831,80 ЕUR
Ефективна каматна стопа 14,93%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: EUR
(на пример 5.000,00 или 5000)
Учешће: EUR

Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце
Кредити за рефинансирање
 • Кредити за рефинансирање
  са валутном клаузулом

 • Кредити за рефинансирање
  без валутне клаузуле

 • Кредити за рефинансирање
  без валутне клаузуле
  и променљивом каматном стопом

Кредити за рефинансирање у динарима са уговореном валутном клаузулом

Износ кредита минимум 150,00 EUR
Валута кредита 978 - EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 13 - 60 месеци
Учешће минимум 30%
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 13,90%
17,00%
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења У зависности од износа кредита:
- до 1.200.000,00 РСД - меница
- од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант
- од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ који се рефинансира 5.000,00 EUR
Учешћe 1.500,00 EUR
Износ кредита 3.500,00 EUR
Валута кредита 978 – EUR
Критеријум за индексирање кредита Средњи курс Народне банке Србије
Период отплате 60 месеци
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 13,90%
Месечни ануитет 81,26 EUR
Остали трошкови 35,00 EUR – накнада за обраду кред. захтева
492,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД - меница
Укупан износ за повраћај 4.875,60 EUR
Ефективна каматна стопа 15,42%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: EUR
(на пример 5.000,00 или 5000)
Учешће: EUR

Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце

Кредити за рефинансирање у динарима без валутне клаузуле

Износ кредита 15.000,00 – 4.000.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 13 - 36 месеци
Депозит/учешће Без депозита/учешћа
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 21,00%
24,00%
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења У зависности од износа кредита:
- до 1.200.000,00 РСД - меница
- од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант
- од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ кредита 500.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 36 месеци
Номинална каматна стопа (фиксна, на годишњем нивоу) 21,00%
Месечни ануитет 18.837,53 РСД
Остали трошкови 5.000,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева
492,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД - меница
Укупан износ за повраћај 678.151,08 РСД
Ефективна каматна стопа 24,18%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: RSD
(на пример 500.000,00 или 500000)
Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце      

Кредити за рефинансирање у динарима са променљивом каматном стопом

Износ кредита 15.000,00 – 4.000.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 13 - 84 месеци
Депозит/учешће Без депозита/учешћа
Номинална каматна стопа (променљива, шестомесечно) 6М БЕЛИБОР +8.5пп
6М БЕЛИБОР +13пп
Накнада за обраду кредитног захтева 1% од одобреног кредита, једнократно
Инструменти обезбеђења У зависности од износа кредита:
- до 1.200.000,00 РСД - меница
- од 1.200.000,00 - 2.000.000,00 РСД – један кредитно способан жирант
- од 2.000.000,00 – 4.000.000,00 РСД – хипотека првог реда на непокретности

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ПРИМЕР на дан 03.01.2014.

Износ кредита 500.000,00 РСД
Валута кредита 941 - РСД
Период отплате 84 месеци
Номинална каматна стопа(променљива, шестомесечно) 6М БЕЛИБОР +8,5пп
Месечни ануитет 10.412,43 РСД
Остали трошкови 5.000,00 РСД – накнада за обраду кред. захтева
492,00 РСД – Кредитни биро
50,00 РСД – меница
Укупан износ за повраћај 874.644,12 РСД
Ефективна каматна стопа 19,66%
Кредитни калкулатор

Износ кредита: RSD
(на пример 500.000,00 или 500000)
Период отплате: месеци

Годишња номинална каматна стопа: %

Израчунати месечни ануитет

Информације добијене путем овог калкулатора су искључиво информативне природе!
 Преузмите обрасце