српски | english

Термински план за пријем и извршење платних трансакција Српске банке а.д. – примена од 01.10.2015. године до 09.08.2017. године

Термински план за пријем и извршење платних трансакција Српске банке а.д. – примена од 10.08.2017. године


Обавештење за клијенте: Измена Општих услова пословања за платне трансакције и Терминског плана за пријем и извршење платних трансакција Српске банке а.д. Београд са применом од 10.08.2017. године
Датум објаве: 31.05.2017. године

Обавештење за клијенте: Примена Закона о платним услугама
Датум објаве: 21.08.2015. године