23.01.2022.
Валута Куповни Продајни
114.6448 120.5240
100.1668 107.4328
108.2969 118.5029
6mEURIBOR: 0,000  6mBELIBOR: 0,000