српски | english


ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУН – DINA ПАКЕТ

Накнада за вођење платног рачуна: RSD 100,00 месечно

Услуге обухваћене вођењем платног рачуна:

  • Готовински и безготовински платни промет у динарима
  • Стандардни трајни налог
  • Електронско банкарство
  • Издавање чекова
  • СМС обавештења
  • DINA CARD дебитна картица
  • VISA CLASSIC дебитна картица
  • DINA кредитна картица
  • VISA кредитна картица
  • Дозвољено прекорачење по текућем рачуну