српски | english


Услуге на шалтерима ЈП Пошта Србије

Уплате на шалтерима ЈП “Пошта Србије” на рачун отворен у Српској банци а.д. омогућено је без накнаде, тако да своје обавезе према Српској банци а.д. можете измиривати на шалтерима пошта широм земље без трошкова.

Од 06.03.2017. године, на шалтерима ЈП “Пошта Србије” исплата чекова Српске банке а.д. ће се вршити по условима дефинисаним Споразумом Удружења банака Србије, тј.наплата чекова вршиће се кроз клиринг чекова УБС. Корисници ће и даље моћи у поштама да подижу готовину чеком, али до износа дефинисаног Споразумом УБС и уз плаћање накнаде по Ценовнику Поште Србије (по важећем ценовнику то је 2,5% минимално 20,00 РСД). Уколико корисник подноси чек ради плаћања (рачуни, порез, услуге Поште и др.) за исплату чека се не наплаћује провизија.

Подизање готовине платним картицама на ПОС терминалима у ЈП “Пошта Србије” тарифира се 1% од износа трансакције.

Списaк oвлaшћeних пoштa >>>