српски | english


Извештаји / Подаци и информације за објављивање

Подаци и информације за објављивање 30.06.2023. године
Подаци и информације за објављивање 31.12.2022. године
Подаци и информације за објављивање 30.06.2022. године
Подаци и информације за објављивање 31.12.2021. године
Подаци и информације за објављивање 30.06.2021. године
Подаци и информације за објављивање 31.12.2020. године
Подаци и информације за објављивање 30.06.2020. године
Подаци и информације за објављивање 31.12.2019. године
Подаци и информације за објављивање 30.06.2019. године
Подаци и информације за објављивање 31.12.2018. године
Подаци и информације за објављивање 30.06.2018. године
Подаци и информације за објављивање 31.12.2017. године
Подаци и информације за објављивање 30.06.2017. године
Подаци и информације за објављивање 31.12.2016. године
Подаци и информације за објављивање 30.06.2016. године
Подаци и информације за објављивање 31.12.2015. године
Подаци и информације за објављивање 30.06.2015. године
Подаци и информације за објављивање 31.12.2014. године
Подаци и информације за објављивање 30.06.2014. године - Информација
Подаци и информације за објављивање 31.12.2013. године
Подаци и информације за објављивање 30.09.2013. године
Подаци и информације за објављивање 30.06.2013. године - Информација
Подаци и информације за објављивање 31.12.2012. године
Подаци и информације за објављивање 30.06.2012. године
Подаци и информације за објављивање 31.12.2011. године