српски | english


Депозитни послови

Српска банка а.д. Београд је суштински 100% у власништву Републике Србије, те структуром и висином свог капитала гарантује апсолутну сигурност ваших депозита.

Систем осигурања депозита регулисан је Законом о осигурању депозита („Службени гласник РС“, бр.14/15).
Овим Законом гарантују се права депонената на обештећење осигураног депозита до осигураног износа од 50.000 евра. Исплату осигураног износа гарантује Република Србија.

Депоновање расположивих ликвидних средстава код Банке, у циљу остваривања прихода од камате, начин је да повећате рентабилност ваше компаније.

Српска банка а.д. Београд нуди вам могућност депоновања динарских и девизних средстава под конкурентним, тржишним каматним стопама, на временски период који је вама одговарајући.

Врсте депозита у понуди:

  • Динарски депозити, депозити са валутном клаузулом и девизни депозити,
  • Трансакциони депозити, депозити по виђењу и орочени депозити.