српски | english


Акционари

ОБАВЕШТЕЊА ЗА АКЦИОНАРЕ


80. редовна седница Скупштине Српске банке а.д. Београд сазвана је за 27.04.2021. године
са почетком у 11.00 часова
(Детаљније)


Записник са 72. редовне седнице Скупштине

Записник са 73. вандредне седнице Скупштине

Записник са 74. вандредне седнице Скупштине

Записник са 75. редовне седнице Скупштине

Записник са 76. вандредне седнице Скупштине

Записник са 77. редовне седнице Скупштине

Записник са 78. вандредне седнице Скупштине

Записник са 79. вандредне седнице Скупштине
Кодекс корпоративног управљања Српске банке а.д. Београд

Ново издање Правилника о чувању пословне и банкарске тајне у Српској банци а.д. Београд