српски | english


Акционари


ОБАВЕШТЕЊА ЗА АКЦИОНАРЕ


78. ванредна седница Скупштине Српске банке а.д. Београд сазвана је за 20.08.2020. године са почетком у 11.00 часова (Кликнути овде)


Записник са 72. редовне седнице Скупштине

Записник са 73. вандредне седнице Скупштине

Записник са 74. вандредне седнице Скупштине

Записник са 75. редовне седнице Скупштине

Записник са 76. вандредне седнице Скупштине

Записник са 77. редовне седнице Скупштине
Кодекс корпоративног управљања Српске банке а.д. Београд

Ново издање Правилника о чувању пословне и банкарске тајне