српски | english


Кредитне картице

Српска банка а.д., Београд својим клијентима издаје кредитне платне картице и то: DinaCard кредитна картица, DinaCard плус кредитна картица и Visa Classic кредитна картица.

Са кредитном картицом Српске банке а.д., Београд имате унапред одобрен револвинг кредит на 24 месеца, који се активира у моменту плаћања роба и услуга или подизања готовине на банкоматима.

За подизање готовине на шалтерима и банкоматима Српске банке провизија се не наплаћује.

Револвинг кредит Вам омогућава да сваког месеца уплатите најмање 5% од искоришћеног дела кредита, са grace периодом од 15 дана од почетка месеца. Свака отплаћена рата умањује задужење и тако ослобађа део кредита који опет можете користити за нове куповине и подизање готовине.

КРЕДИТНУ КАРТИЦУ можете користити и уз свој ГОТОВИНСКИ ИЛИ ПОТРОШАЧКИ КРЕДИТ и ЧЕКОВЕ.

DinaCard плус кредитна картица се издаје у оквиру Dina Plus+ и Dina Plus++ пакета услуга.

У оквиру Dina Plus++ пакета услуга уз DinaCard плус кредитну картицу клијент добија и Visa Classic кредитну картицу коју можете користити у земљи и у иностранству.

Запослени ће Вас у Експозитури Београд са задовољством упознати са условима за добијање кредитне картице Српске банке а.д. Београд, као и са свим потребним обрасцима.

Обрасци за Вашу кредитну картицу:

Позивни центар ЗА ХИТНУ БЛОКАДУ платне картице: 011 / 3607 -307 ради 24 сата 7 дана у недељи.