српски | english


Тарифе накнада Српске банке а.д.Архива: Тарифа накнада


Обавештење за клијенте:
Обавештење за кориснике о изменама и допунама Оквирног уговора о платним услугама
Датум објаве: 15.11.2023. године


Обавештење за клијенте:
Oбавештењe o могућности отварања и коришћења Платног рачуна са основним услугама
Датум објаве: 19.08.2022. године


Обавештење за клијенте:
Измене и допуне Оквирног уговора о платним услугама
Датум објаве: 03.08.2020. године


Обавештење за клијенте:
Измене и допуне Оквирног уговора о платним услугама
Датум објаве: 15.01.2020. године


Обавештење за клијенте:
Измене и допуне Оквирног уговора о платним услугама
Датум објаве: 08.02.2019. године


Обавештење за клијенте:
Измена Општих услова пословања, Терминског плана за пријем и извршење платних трансакција Српске банке а.д. Београд и Тарифе накнада
Датум објаве: 28.09.2018. године


Обавештење за клијенте:
Примена Закона о платним услугама
Датум објаве: 21.08.2015. године