српски | english


Организациони делови

Одељење комерцијалног банкарства
Директор Одељења
ЗОРАН ОВУКА
zoran.ovuka@srpskabanka.rs
Телефон: 011/3607-314, Факс: 011/2642-268

Служба за рад са правним лицима
Руководилац Службе
МАРИЈА ЦВИЈИЋ
privreda@srpskabanka.rs
Телефон: 011/3607-288, Факс: 011/2642-268

Експозитура Београд
Руководилац Експозитуре
AНА МИРКОВИЋ - РИСТИЋ
ekspozitura@srpskabanka.rs
Телефон: 011/3607-497, Факс: 011/3607-290

Одељење средстава
Директор Одељења
ВЛАДИМИР ВУКОВИЋ
sredstva@srpskabanka.rs
Телефон: 011/3607-278, Факс: 011/3607-230

Одељење рачуноводства, финансија и извештавања
Директор Одељења
СЛОБОДАН ЛЕЧИЋ

Одeљење управљања ризицима
Директор Одељења
ИВАНА МАНДИЋ

Одељење информационих технологија
Директор Одељења
МИЛАН ДЕЛИЋ

Одељење платног промета и документарних послова
Директор Одељења
ЈАСМИНА СИМИЋ

Одељење административне подршке
Директор Одељења
ВЛАДАН ЖИКИЋ

Одељење за платне картице и дигитално банкарство
Директор Одељења
ДАРКО ЖИЖИЋ

Одељење правних послова и људских ресурса
Директор Одељења
ИВАНА ДАМЊАНОВИЋ

Служба органа управљања
Руководилац Службе
ЈЕЛЕНА БОГАТИНЧЕВИЋ

Службa унутрaшњe рeвизиje
Унутрaшњи рeвизoр Бaнкe
MИЛКИЦA ВEСEЛИНOВИЋ

Служба за безбедност информација
Менаџер за безбедност информација
ДРАГАН МАКСИМОВИЋ

Служба контроле усклађености пословања
Руководилац Службе
САША ПЕХАР

Служба општих послова
Руководилац Службе
МИЛИЦА МИЛЕТИЋ