српски | english


Закуп сефова

Поред осталих услуга, Експозитура Београд (Савскa 25) Вам пружа могућност закупа сефова. Простор са сефовима се налази у посебно опремљеној просторији, са максималном заштитом и условима који корисницима сефова омогућавају пуну дискрецију. Поступак закупа сефова је једноставан и захтев се решава на лицу места, уз навођење жељене величине сефа и периода закупа.

СИГУРНО, БЕЗБЕДНО И ПОВОЉНО

Чувајте Ваше вредне и драгоцене ствари у сефовима Српске банке а.д. у Београду:

  • Дискреција, сигурност и безбедност у складу са најсавременијим стандардима;
  • Различите димензије и рокови изнајмљивања сефова;
  • Обезбеђен приступ аутомобилом на паркинг Банке;
  • Сеф се може отворити само уз истовремено присуство клијента и запосленог Банке;
  • Сефови су намењени физичким и правним лицима.
СЕФОВИ
(физичка лица)
Цена закупа у РСД*
Период закупа (по месецима)
Димензије сефа (у мм) 1 месец 3 месеца 6 месеци 12 месеци 24 месеца
300x400x60 400,00 1.000,00 1.800,00 3.000,00 4.800,00
300x400x80 500,00 1.200,00 2.400,00 3.600,00 5.700,00
300x400x120 600,00 1.400,00 3.000,00 4.000,00 6.500,00

* У цену закупа сефа урачунат је ПДВ
** Замена кључа од сефа изгубљеног или уништеног кривицом клијента је 100 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате

СЕФОВИ
(правна лица)
Цена закупа у РСД*
Период закупа (по месецима)
Димензије сефа (у мм) 1 месец 3 месеца 6 месеци 12 месеци 24 месеца
300x400x60 800,00 2.000,00 3.600,00 6.000,00 10.000,00
300x400x80 1000,00 2.400,00 4.800,00 7.200,00 12.000,00
300x400x120 1200,00 2.800,00 6.000,00 8.000,00 13.800,00

* У цену закупа сефа урачунат је ПДВ
** Замена кључа од сефа изгубљеног или уништеног кривицом клијента је 100 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате

КОРИШЋЕЊЕ СЕФА

Корисник сефа са Банком закључује Уговор, са детаљним условима коришћења сефа. Уговор се закључује на одређени рок, који не може да буде краћи од месец дана. Приступ сефу је могућ лично, или преко овлашћеног лица. Сефу се приступа у току дефинисаног радног времена.

ШТА МОЖЕ ДА СЕ ЧУВА У СЕФУ?

Драгоцености, вредносни папири, документа, уметничке слике, накит и сл.

ШТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЧУВА У СЕФУ?

Запаљиви и експлозивни предмети и ствари, односно било шта што може да угрози сигурност других клијената, запослених и просторија Банке или оштети сефове и њихов садржај.

Све информације о понуди сефова код Српске банке а.д. можете добити на телефоне 011/3607-207 и 3607-291, или путем e-maila: ekspozitura@srpskabanka.rs