српски | english


Приговори

Клијент који сматра да се Банка не придржава одредаба закона, других прописа којима се уређују финансијске и платне услуге, Општих услова пословања, добрих пословних обичаја или обавеза из закључених уговора, може поднети приговор коришћењем ове форме.


*обавезна поља

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПРИГОВОРА

ФОРМУЛАР ПРИГОВОРА

 

Приговор можете поднети и на prigovori@srpskabanka.rs