српски | english


Купопродаја девиза

Продаја девиза из потенцијала Банке:

Српска банка а.д. нуди својим клијентима продају девиза под најповољнијим, тржишним условима. На основу захтева клијента за куповином девиза код Банке, овлашћени дилер котира курс, припрема и путем e-mail-а или факса доставља клијенту обрачун у најкраћем могућем времену, а све у циљу ефикасног измирења обавеза клијента из девизних средстава која купује код Банке.

Откуп девиза са девизног рачуна клијента:

Српска банка а.д. нуди својим клијентима откуп девиза са девизног рачуна клијента под најповољнијим, тржишним условима. На основу захтева клијента, овлашћени дилер котира курс за откуп, а Банка у најкраћем могућем року врши откуп девиза и преноси динарска средства на текући рачун клијента.

Конверзије валута:

У складу са вашим потребама Српска банка а.д. сагласно својој курсној листи и интервалутарним курсевима на међународним финансијским тржиштима, омогућава вам конверзију између иностраних валута.