српски | english


Мрежа агената

Подизање готовог новца картицама Српске банке у поштама широм Србије

У сарадњи са ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ свим клијентима Српске банке а.д., Београд омогућено је подизање готовог новца DinaCard и VISA картицама у свим поштама широм Србије које се налазе у систему мултибенкинга. Накнада за обављање ове услуге наплаћује се према важећој Тарифи Банке.