српски | english


Платне картице

Банка у својој понуди има картице из система DinaCard и Visa, које могу бити дебитне и кредитне.

Националне DinaCard платне картице користе се у земљи за плаћања на продајним местима, као и за подизање готовине на банкоматима и шалтерима банака где је истакнут DinaCard знак.

VISA платне картице користе се у земљи и у иностранству за подизање готовине на банкоматима и банкарским POS терминалима, као и за плаћање на продајним местима где је истакнут VISA знак.

 

ДЕБИТНЕ ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ

DinaCard

http://www.srpskabanka.rs/images/upload/img_thumb/pht_dinacard.jpg

DinaCard платна картица је дебитна картица коју добијате приликом отварањa рачуна, без трошкова издавања и чланарине.

За подизање готовине на шалтерима и банкоматима Српске банке провизија се не наплаћује.

Картица се издаје са роком важности од две године.

 

VISA

На основу сертификата VISA система, СРПСКА БАНКА а.д. својим клијентима издаје VISA CLASSIC, VISA GOLD и VISA BUSINESS дебитне платне картице.

VISA Classic

VISA Classic картица је у трговачкој мрежи широм света прихваћена боље од било које друге картице. Visa Classic картица има уграђен чип. Чип технологија представља савремен начин чувања података на картици, чиме је онемогућено њихово копирање. Чип, односно силиконски микропроцесор, је интегрисан у картицу и пружа највиши ниво заштите од злоупотребе.

VISA Classic картица се може користити за плаћење роба и услуга и подизање готовине у земљи и иностранству на свим местима са ознаком VISA.

Да бисте постали корисник VISA Classic платне картице Српске банке а.д. Београд, неопходно је да отворите текући динарски рачун за уплату редовних месечних примања или текући рачун без чекова и девизни рачун.

Поред основне, корисник може захтевати издавање до две додатне картице (које су везане за рачуне корисника основне картице).

За подизање готовине на шалтерима и банкоматима Српске банке, не наплаћује се провизија.

Картица се издаје са роком важности од 2 године.

Visa Classic се издаје и у оквиру Dina Plus+ пакета услуга.

 

VISA Gold


VISA Gold је престижна дебитна платна картица са уграђеним чипом која се користи за сва плаћања широм Србије и продајним местима широм света, као и за подизање готовине на шалтерима банака и на банкоматима.

Као златна картица број један у свету, VISA Gold пружа посебно признање, сигурност и могућност да испуните своје жеље и у потпуности је прилагођена Bашим потребама.

Коришћењем VISA Gold картице можете остварити додатне попусте.

Више о томе на страни: www.visapremium.com

Уживајте у маштовитим путовањима и куповинама у луксузним трговинама и наравно, платите својом златном картицом и тако остварите додатне попусте у земљи и у иностранству.

Да бисте добили VISA Gold платну картицу, потребно је да код Српске банке а.д. Београд имате отворен текући динарски и текући девизни рачун и прилив изнад 90.000,00 динара по основу уплата редовних месечних примања на динарски рачун, односно 70.000,00 динара у оквиру Dina plus ++ пакета услуга.

Унесите дашак гламура и дозу луксуза у свој животни стил и одаберите VISA Gold картицу Српске банке !!!

Visa Gold се издаје и у оквиру Dina Plus++ пакета услуга.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА О КОРИШЋЕЊУ ПЛАТНИХ КАРТИЦА


Када се картица користи за плаћање роба и услуга на продајном месту, плаћање се врши тако што одговорно лице (продавац) картицу провуче кроз POS терминал. У зависности од врсте POS терминала, одговорно лице може тражити да корисник картице унесе свој PIN број путем тастатуре терминала. Уколико је трансакција одобрена (тј. извршено је плаћање картицом), POS терминал ће одштампати рачун у 2(два) примерка. Корисник картице проверава исправност износа на рачуну, један примерак рачуна потписује и враћа одговорном лицу, а други непотписани примерак задржава код себе и чува као доказ у случају потребе рекламације трансакције.

Такође, приликом плаћања роба и услуга картица треба у сваком тренутку да буде у видном пољу корисника картице, односно не треба дозволити продавцу да однесе картицу негде где корисник не може да види на који се начин поступа са његовом картицом, из разлога превенције злоупотребе картице.

SMS обавештавање додатно повећава вашу сигурност!
Корисници свих платних картица путем SMS порука добијају обавештење по свакој извршеној трансакцији. Потребно је да поднесете захтев за ову услугу. Услуга SMS обавештавања се не наплаћује.

Корисник рекламацију може поднети и путем електронске поште на адресу kartice@srpskabanka.rs, као и на интернет страни Банке за контакт.

Позивни центар ЗА ХИТНУ БЛОКАДУ платне картице: 011 / 3607 -307 ради 24 сата 7 дана у недељи.

Свим нашим клијентима желимо успешно коришћење платних картица.