српски | english


Дигитално банкарство

Дигитално банкарство је брз, ефикасан и поуздан систем који омогућава да се, путем интернета, приступи банци независно од времена рада банке. Уз уштеду времена и новца, обављајте трансакције електронским путем. Вршите упит у стање по рачунима, мењачке послове за физичка лица и увид у промет по својим рачунима, 24 часа дневно, током свих дана у години.


Нове услуге за физичка лица

Српска банка а.д. од 17.01.2024. године омогућава:

  • у потпуности нову услугу мобилног банкарства
  • унапређено и редизајнирано електронско банкарство