српски | english


Е-банкарство

Електронско банкарство је брз, ефикасан и поуздан систем који омогућава да се, путем интернета, приступи банци независно од времена рада банке. Уз уштеду времена и новца, обављајте трансакције електронским путем. Вршите упит у стање по рачунима, мењачке послове за физичка лица и увид у промет по својим рачунима, 24 часа дневно, током свих дана у години.

Српска банка а.д. Београд је од 03.10.2020. године омогућила својим клијентима инстант плаћање у ИПС платном систему Народне банке Србије путем електронског банкарства. Инстант плаћање омогућава да, од тренутка иницирања трансакције са износом до 300.000,00 динара и чекирањем поља „хитно“, у року од пар секунди средства буду на рачуну примаоца плаћања. Иницирање трансакције доступно је у режиму 24/7/365, тј. у било које доба дана током сваког дана у години.