српски | english


E-banking Српске банке за физичка лица

Кликните овде за улазак у E-Banking за физичка лица >>


За обављање плаћања преко интернета потребно је испуњење претходних услова:

 • отворен текући рачун физичких лица са чековима, односно текући рачун физичких лица без чекова,
 • поднет Захтев за коришћење услуга електронског банкарства физичких лица,
 • склопљен Уговор о коришћењу услуга електронског банкарства за физичка лица,
 • додељен месечни лимит за плаћање,
 • додељено корисничко име (Username),
 • додељена лозинка (Password),
 • додељен лични идентификациони број (ЛИБ),
 • претходно пријављен број мобилног телефона преко кога се врши ауторизација.

E-banking Српске банке Вам омогућава да 24 сата дневно, свих седам дана у недељи, без обзира на радно време и празнике, све послове које сте до сада обављали искључиво на шалтеру банке обавите од куће, из канцеларије или са било ког рачунара који има интернет конекцију :

 • Преглед стања и промета по свим рачунима код Српске банке
 • Преглед стања по кредитној картици Српске банке
 • Преглед плана отплате и кредита Српске банке
 • Пренос средстава и плаћање свих врста рачуна
 • Уплата доспелих обавеза по кредитној картици и кредиту
 • Куповина или продаја девиза по куповно-продајном курсу НБС за ефективу-без провизије
 • Курсна листа
 • Увид у статус свих платних картица Српске банке
 • Потврде о извршеним уплатама и исплатама

Електронско пословање Српске банке Вам омогућује:

 • Безбедан начин плаћања коришћењем сигурносног кода који добијате на Ваш број мобилног телефона  регистрованог код банке
 • Ниже провизије приликом обављања трансакција  у односу на провизије на шалтеру банке
 • Да избегнете чување и архивирање документације о обављеним банкарским пословима у папирном  облику
 • Једноставну, безбедну употребу и брзи приступ подацима и Вашим рачунима 24 сата дневно
 • Логовање на апликацију без CD-а, путем корисничког имена, лозинке и ЛИБ-а


Обавештење:

За сва плаћања у оквиру Банке (интерни платни промет) не наплаћује се накнада, док се пренос средстава ван Банке (екстерни платни промет) врши уз накнаду од 15,00 ДИН по налогу без обзира на износ.


E-banking Српске банке Вам пружа могућност располагања Вашим рачунима 24 сата дневно,
УВЕК и са сваког места!!!