српски | english


ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУН ЗА ПРИЈЕМ ЗАРАДА

Накнада за вођење динарског платног рачуна за пријем зарада: RSD 250,00 месечно.

Услуге обухваћене вођењем платног рачуна:

Основне услуге:

 • Отварање, вођење и гашење платног рачуна
 • Готовински и безготовински платни промет у динарима
 • Стандардни трајни налог
 • Електронско банкарство
 • Мобилно банкарсво
 • СМС обавештења
 • DINA CARD дебитна картица

Додатне услуге на захтев корисника:

 • DINA кредитна картица (могућност одобрења уколико корисник испуњава услове одобрења овог кредитног производа)
 • Дозвољено прекорачење по платном рачуну (могућност одобрења уколико корисник испуњава услове одобрења овог кредитног производа)
 • Издавање чекова (могућност одобрења уколико корисник испуњава услове одобрења овог производа)
 • Отварање и вођење девизног платног рачуна

Остале услуге на захтев корисника:

 • VISA кредитна картица (могућност одобрења уколико корисник испуњава услове одобрења овог кредитног производа)
 • VISA CLASSIC дебитна картица
 • VISA GOLD дебитна картица
Преглед услуга и накнада за Динарски платни рачун за пријем зарада