српски | english


ПЛАТНИ РАЧУН СА ОСНОВНИМ УСЛУГАМА

Накнада за вођење платног рачуна са основним услугама:

RSD 100,00 месечно, за кориснике пензионере
RSD 150,00 месечно, за остале кориснике

Услуге обухваћене вођењем платног рачуна:

Основне услуге:

 • Отварање, вођење и гашење платног рачуна
 • Готовински и безготовински платни промет у динарима
 • Стандардни трајни налог
 • Електронско банкарство
 • Мобилно банкарство
 • СМС обавештења
 • DINA CARD дебитна картица

Додатне услуге на захтев корисника:

 • DINA кредитна картица (могућност одобрења уколико корисник испуњава услове одобрења овог кредитног производа)
 • Дозвољено прекорачење по платном рачуну (могућност одобрења уколико корисник испуњава услове одобрења овог кредитног производа)
 • Издавање чекова (могућност одобрења уколико корисник испуњава услове одобрења овог производа)
 • Отварање и вођење девизног платног рачуна

Остале услуге на захтев корисника: