српски | english


Обавештавамо клијенте да пружаоци платних услуга извршавају плаћања у складу са прописима, према подацима који су наведени у платном налогу и да ако је нпр. број текућег рачуна примаоца плаћања који је наведен у платном налогу нетачан – пружалац платних услуга није одговоран за неизвршену или неправилно извршену платну трансакцију.

Наведено се посебно односи на плаћање рачуна утрошене електричне енергије, с обзиром на то да су, према обавештењу ЈП Електропривреде Србије (ЕПС), за поједина подручја промењени бројеви текућих рачуна и потребно је да пре плаћања проверите да ли је платни налог исправно попуњен.