српски | english
Поштовани клијенти,

У складу са Законом о заштити података о личности, Српска банка а.д. је усвојила Политику заштите података о личности, којом су утврђена основна начела обраде података о личности, правила прикупљања, обраде и заштите података о личности, као и начин остваривања права лица на које се подаци односе.

Све информације које је Банка дужна да достави у складу са наведеним законом садржане су у Политици заштите података о личности и информацијама о прикупљању и обради података о личности, које су доступне на интернет презентацији Банке (www.srpskabanka.rs) и у пословним просторијама Банка.

Српска банка а.д. Београд