српски | english


Продаја непокретности и покретних ствари

Закључак о продаји непокретности – друга електронска јавна продаја заказана за 12.11.2021. године - Зграда прехрамбене индустрије и производње пића – фабрика у Осечини, са припадајућим земљиштем - Детаљније