српски | english
У априлу 2016. године Српска банка а.д. Београд je успешно завршила екстерну проверу Система за управљање сигурношћу информација (ISMS) према стандарду ISO/IEC 27001:2013. Проверу је спровео Bureau veritas Certification Holding SAS - UK filijala, који је потврдио да је Систем менаџмента Српске банке а.д. Београд оцењен и да је у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 27001:2013.

Обим сертификације односи се на Систем менаџмента безбедношћу информација за пружање банкарских услуга и заштите података о личности клијента.