српски | english


SMS обавештавање - додатно повећава вашу сигурност

SMS поруке се генеришу на основу трансакције по рачунима или картицама, или као обавештење које може бити значајно за клијента.

Корисници путем SMS и/или порука електронске поште добијају бесплатна обавештења након сваке промене на рачуну и то:

  • уплате и исплате по текућем рачуну  
  • ауторизацији платних картица – приликом плаћања роба и услуга  и/или подизања новца на банкоматима
  • обавештење о доспелим обавезама по кредитној картици.

Да би постали корисници SMS обавештавања потребно је да поднесете захтев за ову услугу. Услуга SMS обавештавања се не наплаћује.

Захтев за SMS обавештавање

Пријавите се на бесплатни SMS сервис и будите обавештени 24h о променана на Вашим рачунима путем SMS -а и/или E-mail-a.