српски | english


СМС обавештавање - додатно повећава вашу сигурност!

СМС поруке се генеришу на основу трансакције по рачунима или картицама, или као обавештење које може бити значајно за клијента.

Корисници путем СМС и/или E-mail порука добијају бесплатна обавештења након сваке промене на рачуну и то:

  • уплате и исплате по текућем рачуну  
  • ауторизацији платних картица – приликом плаћања роба и услуга  и/или подизања новца на банкоматима
  • обавештење о доспелим обавезама по кредитној картици.

Да би постали корисници СМС обавештавања потребно је да поднесете захтев за ову услугу. Услуга SMS обавештавања се не наплаћује.

Захтев за SMS обавештавање

Пријавите се на бесплатни СМС сервис и будите обавештени 24h о променана на Вашим рачунима путем СМС-а и/или E-mail-a.