српски | english


Мобилно банкарство Српске банке a.д. за физичка лица

Помоћу мобилног банкарства Српске банке а.д. на једноставан, брз и поздан начин, можете да користите бројне могућности без потребе за доласком у Банку:


 • Преглед стања и промета по свим рачунима у банци (Детаљније) - преглед последњих активности, месечних извода, преглед трансакција коришћењем филтера за претрагу (сортирање по износу, смеру, датуму), промена назива и слике рачуна ради олакшаног прегледа
 • Интерни пренос (на текуће рачуне у Банци)
 • Плаћање безготовинских рачуна и иницирање плаћања на рачуне других банака (Детаљније) - (екстерни пренос у динарима), прегледи листе налога коришћењем филтера за претрагу (сортирање по износу, статусу реализације и датуму)
 • Сва плаћања у износу до 300.000,00 динара реализују се као налози инстант плаћања
 • Креирање шаблона за плаћање (Детаљније) - (налози креирани путем мобилног банкарства, могу се користити и у оквиру електронског банкарства и обрнуто)
 • Мењачница (Детаљније) - куповина и продаја девизних средстава по стимулативном курсу у било које време, преглед листе налога мењачнице коришћењем филтера за претрагу (сортирање по типу трансакције, датуму, износу, валути)
 • Преглед стања и промета по платним картицама
 • Преглед задужења по кредитима
 • Преглед курсне листе

Коришћење мобилног банкарства је безбедно. Активацијом апликације мобилног банкарства инсталира се приватни кључ-токен који је додатно заштићен PIN-ом. Токен се користи за највиши ниво заштите и гаранцију потпуне сигурности употребе и преноса података путем интернета у комуникацији са банком. Коришћењем токена апликација је заштићена од копирања на друге телефоне. Подаци о рачунима и трансакцијама се не чувају у меморији уређаја, само се приказују за време коришћења апликације.

Мобилним банкарством плаћајте на потпуно нов и бржи начин без готовине и платне картице - IPS Pokaži и IPS Skeniraj.
Када на свом мобилном телефону инсталирате апликацију мобилног банкарства Српске банке а.д., поред претходно наведених услуга које можете реализовати и путем електронског банкарства, путем мобилног банкарства имате и могућност плаћања путем QR кôда. На располагању имате две опције плаћања - IPS Pokaži и IPS Skeniraj.

IPS QR кôд омогућава брзо и сигурно плаћање рачуна мобилним телефоном уместо плаћања готовином или платном картицом. Платите на продајном месту или платите своје месечне рачуне, једноставним очитавањем података са QR кôда. Рачуне које добијате и који на себи имају дводимензионални квадратић, у себи носе информације које одговарајући софтвер може лако и брзо да очита.

 • IPS Pokaži је нов начин плаћања на обележеном продајном месту трговца показивањем QR кôда. (Детаљније) - На једноставан начин, у пар корака, са иницијалне странице апликације мобилног банкарства, чак и без потребе логовања у саму апликацију мобилног банкарства, покрећете сервис избором опције IPS Pokaži. Генерисани IPS QR кôд покажете трговцу за очитавање, трговац скенира овај кôд помоћу оптичког читача повезаног са касом или мобилним уређајем са инсталираном одговарајућом апликацијом. У пар секунди добија се потврда о успешности плаћања.
 • IPS Skeniraj је такође нов начин плаћања рачуна код трговаца који учествују у овом систему плаћања. Реализује се скенирањем генерисаног IPS QR кôдa са POS уређаја или oдговарајуће апликације трговца.
 • (Детаљније) - Опцију IPS Skeniraj можете користити и без потребе логовања у саму апликацију мобилног банкарства, приступом са иницијалне странице апликације. Помоћу опције IPS Skeniraj можете платити све рачуне који на себи имају приказан IPS QR кôд чији је садржај у складу са стандардима Народне банке Србије. Плаћање коришћењем IPS QR кôда је многоструко брже, аутоматски се очитавају сви подаци са приказаног кôдa и нема потребе за ручним уносом било ког податка са рачуна.
 • Помоћу опције можете извршити једноставан и брз пренос средстава уносом броја мобилног телефона корисника регистрованог за ову услугу, без потребе попуњавања налога за пренос и броја рачуна примаоца. Овa услуга је на располагању у оквиру новог електронског и мобилног банкарства.

Желите олакшан приступ за плаћање и мењачницу – користите пречицу у десном доњем углу екрана мобилног банкарстваТрошкови који се могу обрачунати приликом коришћења апликација електронског и мобилног банкарства наплаћују се у складу са Taрифама накнада Српске банке а.д. које можете погледати овде.
За коришћење услуге електронског и мобилног банкарства Банка на наплаћује месечну накнаду.

За кориснике електронског банкарства је омогућена бесплатна пријава за коришћење услуге мобилног банкарства.

Корисничко упутство и безбедносна правила за коришћење услуга дигиталног банкарства можете погледати на линку.

За све ближе информaције о регистрацији и начину коришћења услуга електронског и мобилног банкарства можете се обратити на ebanking@srpskabanka.rs