српски | english


HAL E-bank

HAL E-bank апликација је off-line апликација која има локалну базу података. Све налоге корисник може да креира у off-line режиму, а они се снимају у локалну базу података. Након тога потребно је урадити повезивање на Банку, при чему је потребно бити у on-line режиму, налози одлазе ка Сервисном центру, који их прослеђује Српској банци, бивају реализовани, а корисник преузима изводе и податке о дневним променама на рачуну и ажурно стање, који се такође смештају у локалну базу и могу се даље користити у off-line режиму.

Апликација омогућава увоз података (налога) и извоз података (извода) у ТXТ формату. Пројектована је по принципу једна за све. Дакле, корисницима који већ користе апликацију код неке друге банке омогућено је да преко једне апликације и једне картице послују са свим банкама код којих имају отворене рачуне и са којима желе да раде електронски.

Пословање путем HAL E-bank апликације корисницима омогућава:

У домаћем платном промету
 • Увид у стање рачуна
 • Увид у дневне промене на рачуну
 • Плаћање слањем налога за пренос средстава
 • Извештај о реализацији налога
 • Извештај о нереализованим налозима
У девизном платном промету
 • Увид у стање рачуна
 • Преузимање извода
 • Преузимање обавештења о приливу и
  распоред прилива
 • Плаћање слањем налога за пренос
 • Купопродаја девиза
 • Преузимање картице промета за жељени период

Уколико имате питања везана за функционисање и инсталирање апликације, можете позвати број Сервисног центра ЕББ Београд 011/3032-432.

Потребна документација за HAL E-bank
Списак потребне документације према типу клијента
Инструкција за попуњавање образаца
Захтев за коришћење услуга електронског банкарства
Генерална наруџбеница – CA1Q
Захтев овлашћеног лица – CA2Q
Подршка корисницима
Упутства и кориснички приручници
Драјвери за читаче паметних картица
Најчешће постављена питања