српски | english


КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Краткорочни кредити одобравају се на период до 12 месеци, пре свега за финансирање производње за извоз, али и за финансирање текуће ликвидности, обртна средства и друге намене.
Кредити се одобравају у динарима, девизама и у динарима са валутном клаузулом везаном за УСД и ЕУР.
У оквиру понуде краткорочних кредита, Банка својим клијентима омогућава дозвољено прекорачење по текућем рачуну (over draft кредити) са роком коришћења до 12 месеци, а у складу са оствареним тромесечним прометом на текућем рачуну код Банке.